دل نویس های جناب صفری

دل نویس ازدل میایدتابردل نشیند....

۳ مطلب با موضوع «قضاوت» ثبت شده است

شهید

شهیدان چه افرادی بودندکه حاضرشدنددرراه خداوبرای حفظ میهنشون جانشان رافداکنندوالان شهدای مدافع حرم که شهدای تازه وجدیدماایرانیهاهستند:
بعضی هامیگوینداین هاازدولت 300میلیون تومن میگیرندومیرندسوریه جنگ میکنندوبرای دورکردن داعش ازحرم حضرت زینب(س)تلاش میکنندوجانشان رادراین راه فدامیکنند
اره باتوایی هستم که میگی این شهدابرای پول رفتن دفاع ازحضرت زینب،من به تو300میلیون تومن بدهم حاضری جونتوکه ارزشمندترین چیزیته درراه خداوحضرت زینب (س) بدی،معلومه میگی نه ،پس چراهروقت شهیدمیارندازشهدای مدافع حرم بعضی هامیگن مردکه مردخانوادش الان کلی پول دارندوشادوسرزنده زندگی میکنند،آخه پول برای خانواده ای که پسرشون وشوهرشون نباشه وببینن که شاده چه فایده اون خانواده همیشه غمگین ومادرش هم خیلی نابودمیشه
یک لحظه این شهداراجای برادرمون بدونیم
وراجع بهشون قضاوت کنیم
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آقایِ صَفَرِی

اخوندبی عمامه وباعمامه

عمامه،مشخصه شناخته شدن یک آخونداست

ولی آخوندی که عمامه نداشته باشد،آخوندنیست

هردوظاهراًمیباشند....

ولی ظاهرنگری خوب نیست

ادم هاراگمراه میکند

شایدمن لباس نوام رونپوشم وبرم سرکارم

شمایی که نمیدونی من درامدم چقدره

وچرااین لباس روپوشیدم قضاوت

میکنی دربارم وبهم میخندی

ولی من به نظرشماکه تومغزتونه اهمیّت نمیدم

ولی قضاوت نکنیم الکی وبی دلیل:(

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آقایِ صَفَرِی

ضضقضاوت نکن منواوساکارم.....

امروزیکم بی حواسی کردم،داشتم یه کاری روخودروانجام میدادم بهم گفت بروبکس جغجغه ای

وبکس۲۱وواسطه کوتاهوبیارمن براش اوردم ولی چون سریع میوردم

واسطه بلندوبراش بردم واون بهم گفت تونفهمی وهیچی حالیت نیست

وازاین ها،بعداًبقیه کارهام که خوب بودقربون صدقم میرفت

من ازقضاوت شدن خوشم نمیاد....

+قضاوت نکن عزیزمن:)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آقایِ صَفَرِی