دل نویس های جناب صفری

دل نویس ازدل میایدتابردل نشیند....

۲ مطلب با موضوع «روشنفکری» ثبت شده است

رئیس جمهور

بدلیل انتقادناپذیری اقای روحانی هیچ مطلبی درباره ایشان ذکرنمی شود:(
اقای شهیدرجایی بهترین رئیس جمهورایران وبعدش آقای احمدی نژادمیباشد،بقیشون مروج ... بصورت مخفیانه بودند
این دوآقاخیلی برای مردم کارکردند
آقای احمدی نژاد:انرژی هسته ای
+باانرژی هسته ای میتوانیم برق تمام ناشدنی تولید
کنیم ولی اقای روحانی بااینکارموافق نیستند
شهیدرجایی:
+کمیته امدادخمینی
-*-الگوی من درزندگیم افرادخارجی نیستند،بلکه کسی نیست جزشهیدرجایی-*-
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آقایِ صَفَرِی

روشنفکر

روشنفکری یعنی ازوسایل واطلاعاتت بروزاستفاده کنی واونهارا

بادقت وبازبان امروزی،بیان کنی......

روشن فکریعنی کسی که فکرش روشنه واطلاعاتت رو

بروزکنی وبایک خط وراه روشن زندکی کنی

ولی بعضیهامیگن،روشنفکری یعنی؟

جلوی موم یکم بیرون باشه(دخترها)

وپشت موهام پشت لباسم مثل،یک طناب

اویزون باشند(دخترها)

-هرکس تواینترنت وتلگرام وامثالش نباشه

روشنفکرنیست ولی کسی که خودش رابا

اخباردروغ تلگرام گول میزنه میگه من روشنفکرم

--من شراب بخورم روشنفکرم ونخورم هیچی حالیم

نیست

و.....

من میگم روشنفکری شماهیچی حالیتون نبودن

رامشخص میکند(اون بالایی ها)واونهاروشنفکرن

که باعقل تصمیم میگیرن وسراغ موادمخدرواینهانمیرند

روشنفکرواقعی باشیم نه گول زدنی.....

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آقایِ صَفَرِی